Brosna

Paprika

Jenis tanaman dengan pertumbuhan yang baik dan pembuahan yang terus menerus. Daya simpan yang baik tahan terhadap virus bercak daun (TWSV)